Ewidencje
  • prowadzenie ksiąg handlowych
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
  • rejestry VAT
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych

zapytaj